Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi, filalogiya üzrə fəlsəfə doktoru Nicat Yaqubovun təşkilatçılığı ilə Pedaqoji fakültənin İbtidai sinif müəllimliyi I kurs tələbələri ilə oxunması zəruri olan kitablardan “Mister Hemferin xatirələri” kitabının müzakirəsi keçirilmişdir.