Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi   Sədrinin   2017-ci  il

28 avqust tarixli 164-05/S nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Oxunması zəruri olan kitabların

SİYAHISI

 

1. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yeni 2001-ci il, Yeni əsr və Üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti

 

2. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı

 

3. “Atalar sözü” (Azərbaycan xalq ədəbiyyatı)

 

4. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Poema

 

5. “Nizaminin hikmət və nəsihətləri”

 

6. Nəsirəddin Tusi. “Əxlaqi-Nasiri”

 

7. Məhəmməd Tağı Sidqi. “Məktəb hekayələri”

 

8. Hüseyn Cavid. “Azər”. Poema

 

9. Cəlil Məmmədquluzadə. “Hekayələr”

 

10. Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman

 

11. Qurban Səid. “Əli və Nino”. Roman

 

12. Məmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”. Poema

 

13. “Təmsillər” (uşaq ədəbiyyatı)

 

14. ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə məktubu

 

15. Faruk Sumer. “Oğuzlar”

 

16. Rəşidəddin Fəzlullah. “Oğuznamə”

 

17. Yusif Balasaqunlu. “Qutatqu bilik”

 

18. Teodor Drayzer. “Dahi”. Roman

 

19. Cek London. “Həyat eşqi”. Hekayə

 

20. Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz”. Povest

 

21. Nikolo Makiavelli. “Hökmdar”

 

22. Gi de Mopassan. “Gombul”

 

23. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”

 

24. Nikolay Ostrovski. “Polad necə bərkidi”. Bioqrafik roman

 

25. Moris Meterlink. “Arıların həyatı” və “Göy Quş” əsərləri

 

26. “Mister Hemferin xatirələri”. (İngilis casusunun etirafları)

 

27. Seyid Əzim Şirvani. “Seçilmiş əsərləri”. (Təmsillər)

 

28. “İslamda müdrik kəlamlar”

 

29. Sədi Şirazi. “Gülüstan”

 

30. Eynəli bəy Sultanov. “Məqalələr”

 

31. Elçin Əfəndiyev. “Baş”. Roman

 

32. Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov. “Şair-diplomat”

 

33. “Pedaqoji fikir tarixindən”