Folklorşünalığa aid e-kitab, dərslik və dərs materiallarını səhifədən əldə edə bilərsiniz. Axatardığınız material virtual bazada yoxdursa kitabxana ilə əlaqəyə keçə bilər və ya elektron kataloqdan axtara bilərsiniz

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri

Atalar sözü.

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. II cild.

Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. III cild.

Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. IV cild.

Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. V cild.

Azərbaycan folkloru antologiyası. Ağdaş folkloru.

Azərbaycan folkloru antologiyası

Azərbaycan folkloru. Alıi məktəblər üçün seçmələr.

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. II cild.

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. III cild.

Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. V cild.

Azərbaycan nağılları.Beş cilddə. IV cild.

Azərbaycanın adət – ənənələri.

Azərbaycsan nağılları. Beş cilddə. I cild.

Əli Şamil ,Vəfa Saleh. Folklor və tariximiz.

Qəzənfər Paşayev Kərkük folklorunun janrları

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. I cild.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. II cild.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. III c.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. IV cild.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. V cild.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. VI cild.

Qəzənfər Paşayev. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. VII cild.

LEMAN-VAQIFQIZI Şəki folklor mühiti

Maarifə Hacıyeva, Mehmet Rıhtım. Folklor və təsəvvüir ədəbiyyatı sözlüyü.

Məhsəti İsmayıl – Naxçıvan əfsanələri

Muxtar Kazımoğlu. Azsayli_xalqlarin_folkloru

Ramazan Oruc oğlu Qafarov. Azərbaycan Türklərinin Mifologiyası.

Ramil Əliyev. Riyazi mifologiya.

Seyfəddin Rzasoy.. Mifalogiya və folklor

Yusif Balasaqunlu.Qutadğu bilik

Yusif Balasqunlu Qutadqu Bilig

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir