Filologiya fənninə aid e-kitab, dərslik və dərs materiallarını səhifədən əldə edə bilərsiniz. Axatardığınız material virtual bazada yoxdursa kitabxana ilə əlaqəyə keçə bilər və ya elektron kataloqdan axtara bilərsiniz

Ağamusa Axundov. Ümumi dilçilik. Ali məktəblər üçün dərslik.

Almanca-azərbaycanca Lüğət (e-book az)

Aydın Paşayev. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti.

Aydın Paşayev. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri. (Metodik vəsait)

Ayşən Sadıqlı. Ümummilli lider H.Əliyev və azərbaycan dili.

Aytən Bəylərova. Bədii dildə üslubi fiqurlar.

Aytən Hacıyev. Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya.

Aytən Hacıyeva -Zoometaforizmlər

Aytən Hacıyeva. Linqvistik tipologiyada tipoloji modifikasiya problemi.

Azərbaycan dili fənni üzrə 300 test.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə mühazirə məşğələ mətinləri.

Azərbaycan dilindən siinonimlər lüğəti. A-Z.

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti II cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 4 cilddə.2 cild.

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti. A-Z.

Azərbaycan dilinin orfoqrafik lüğəti II cild

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti]

Azərbaycan ədəbi dili tarixi. 4 cilddə. III cild.

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüöəti. I cild.

Azərbaycan türkcəsində fərqli tələffüz məsələləri.

Azərbaycanca – Rusca lüğət. Dörd cilddə. II cid.

Azərbaycanca – Rusca lüğət.Dörd cilddə. I cild.

Azərbaycanca İngiliscə Frazeoloji Lügət (e-book az)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir