İnstitutun kitabxanasında mövcud olan elmi, publisistik, bədii kitabların dərslik və dərs vəsaitlərinin elektron kataloqu.
Müəllif adı

 

Kitab adı

 

Azərbaycan nəsri antonologiyası Beş cilddə.  II cild

 

Nəşriyyat, il

 

Bakı, Şərq-Qərb, 2006

 

Növü

Bədii ədəbiyyat

 

Dili

Azəbaycan

Azərbaycan nəsri antologiyası. Beş cilddə.  I cild Bakı, Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azəbaycan
  Azərbaycan nəsri antologiyası. Beş cilddə.  V cild Bakı,  Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan nəsri antologiyası. Beş cilddə.  IV cild Bakı, Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azəbaycan
Azərbaycan nəsri antologiyası. Beş cilddə. III cild Bakı, Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azəbaycan
Azərbaycan qadın şairləri antologiyası Bakı, AVRASİYA PRESS, 2005 Bədii ədəbiyyat Azəbaycan
Azərbaycan şeri antologiyası. (1905-1920-ci illər) Bakı,  Şərq-Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbayca
Azərbaycan  dramaturgiyası antologiyası. Dörd cilddə. I cild Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası.  Dörd cilddə. II cild Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan  dramaturgiyası antologiyası. Dörd cilddə. III cild Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan  dramaturgiyası antologiyası. Dörd  cilddə. IV cild Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan  dramaturgiyası antologiyası. V cild Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ərəb ədəbiyyatı antologiyası Bakı, Qafqaz ,2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası. 3 cilddə. 1-ci cild Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Türk ədəbiyyatı antologiyası. 3 cilddə. 2-ci cild. Bakı, Şərq-Qərb ,2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Türk ədəbiyyatı antologiyası.3 cilddə. 3-cü cild Bakı, Şərq-Qərb , 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Yapon ədəbiyyatı antologiyası

 

Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Amerika ədəbiyyatı antologiyası

 

Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İspan ədəbiyyatı antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İtalyan ədəbiyyatı antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Yunan və Roma əfsanələri antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rus nəsri antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Fransız ədəbiyyatı antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İngilis ədəbiyyatı antologiyası  Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Antik ədəbiyyat antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünya Dramaturgiyası Antologiyası. İki cilddə. 1-ci cild Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünya dramaturgiyası antologiyası. İki cilddə 2-ci cild  Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası.  I cild Bakı, Şərq, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünya  yazıçılarının  nağılları antologiyası Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 XX əsr dünya ədəbiyyatı  antologiyası 1-ci cild Bakı, Şərq- Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası. 2-ci cild Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası. 3-ci cild Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Alman ədəbiyyatı antologiyası Bakı ,Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Turbo Pascal və Delphində proqramlaşdırma.

(dərs vəsaiti)

Bakı, Elm, 2013 İnformatika Azərbaycan
Naxçıvan Tarixi. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün fakultativ kursun tədris vəsaiti Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Tarix Azərbaycan
 Fizika.TQDK Bakı, CBS poliqraphic production  2016 Fizika Azərbaycan
Kimya. TQDK Bakı,  CBS poliqraphic production, 2016 Fizika Azərbaycan
Biologiya. TQDK (Vəsait – məlumat kitabı) Bakı, Şərq- Qərb, 2011 Biologiya Azərbaycan
Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası Dərslik  Bakı, Nərgiz , 2016 Pedaqogika Azərbaycan
 Nax.MR-nın Təhsil sistemində Psixoloji xidmət  haqqında əsasnamə Naxçıvan, Əcəmi, 2016

 

 

Hüquq Azərbaycan
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Bakı, 2007. Hüquq ədəbiyyatı Hüquq Azərbaycan
Vəkillik üzrə praktikum Bakı, GİSO İndustry, 2008 Hüquq Azərbaycan
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi 95 Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Muzey Azərbaycan
Azərbaycan İqtisadiyyatı Bakı,  Ağrıdağ, 1998 İqtisadiyyat Azərbaycan
Naxçıvan Bakı, Azərmarka, 2019 İncəsənət Azərbaycan
Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur milli park Naxçıvan, Əcəmi , NPB, 2019 Biologiya Azərbaycan
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasını Qanunu Naxçıvan, Əcəmi, 2020 Hüquq Azərbaycan
Kimya – 8- ci üçün dərslik Bakı, 2019, Az-poliqraf Mətbuat işi Azərbaycan
Azərbaycan tarixi. 8-ci sinif üçün dərslik Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Ümumi tarix. 8- ci sinif üçün dərslik  Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Ədəbiyyat. 8- ci sinif üçün dərslik Bakı, Şərq – Qərb, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Regiopnların sosial- iqtisadi inkişafı .(2019- 2023)  Bakı, Yanva , 2020 İqtisadiyyat Azərbaycan
AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarının elmi  əsərləri. 2018 biblioqrafik göstərici Naxçıvan, Tusi, 2019 Biblioqrafia Azərbaycan
Yurdumun rəngləri,  Albom – kataloq Naxçıvan ,Əcəmi, 2020 İncəsət Azərbaycan
 

 

Əgər Şaiq olmasaydı.(Məqalələr,məruzələr,  Xatirələr) Bakı, Təhsil, 2012 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
Dədə Qorqud Kitabı. Ensiklopedik lüğət Bakı, Öndər, 2004 Dilçilik Azərbaycan
Qorqud ədəbiyyatı. Bədii əsərlər Bakı, Öndər, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mİrzə Fətəli Axundzadə və Gürcüstan.  Ədəbi- bədii  əsərlər toplusu Bakı, Təhsil, 2012 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Uşaqlar və Günəş. Almanax. (Şeirlər, poemalar, hekayə və pyeslər) Naxçıvan, Əcəmi, 2011 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Dastani- Əhməd Hərami Bakı, ŞərqQərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Didərginlər Bakı, Gənclik, 1990 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünyanın bəzəyi . Antologiya Naxçıvan ,Əcəmi, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünyaya pəncərə. ( Şeirlər). Tərcümələr Naxçıvan,  2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünyaya  pəncərə .Hekayələr. (Tərcümələr) Naxçıvan, Əcəmi, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan kitabxanaları modernləşmə  yollarında Bakı,  Apostroff, 2012 Biblioqrafia Azərbaycan
 Azərbaycan kitabxanaları modelləşmə yollarında Bakı,  Apostroff, 2012 Kitabxana işi Azərbaycan
Xoş baharlı Naxçıvanım. (almanax) Naxçıvan, Əcəmi, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Pedaqoji məsələlər Bakı,  Nurlan, 2006 Pedoqogika Azərbaycan
Təhsilin aktual problemləri. (AR TPİ- da aparılmış  pedaqoji  tədqiqatların  nəticələrinə  həsr  olunmuş  konfransdakı  məruzələrin tezisləri) Bakı, 2007 Pedoqogika Azərbaycan
Təhsil Problemləri İnstitutu Bakı, TTM,  2006 Pedoqogika Azərbaycan
Dünyaya pəncərə. Dram əsərləri (Tərcümələr) Naxçıvan,  Əcəmi, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Erməni xəyanəti Naxçıvan, NDU  Qeyrət,  2000 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Pöhrələr Naxçıvan,  Müəllim, 2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Poeziya çələngi Bakı,  Avrasiya Press, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Seçilmiş əsərləri .İki cilddə. I cild Bakı,

Avrasiya Press, 2005

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 

 

Yurdun ulu daşları Bakı, Gənclik, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şaiqanə yad et. ( Xatirələr, məqalələr, bədii əsərlər) Bakı, Gənclik, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycan
Müharibə qurtardı Bakı,  Gənclik, 1969 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ailənin intim dünyası Bakı, azərbaycan Ensiklopediyası, 1994 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Uşaqlara hədiyyə Bakı, Azəruşaqgəncnəşr, 1959 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qabrova lətifələri Bakı,  1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gözəllik suyu. Türk ədəbiyyatından seçmələr Bakı,  Gənclik, 1991 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qarabağnamələr Bakı, Yazıçı, 1989

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Didərginlər Bakı, Gənclik, 1990 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəlil Məmmədquluzadə. (məqalələr və xatirələr məcmuəsi). Bakı,  Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Roma ədəbiyyatı müntəxəbatı Bakı,  Azərnəşr, 1959 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider. II kitab. Bakı, Şəms nəşriyyatı, 2004 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər. Hümanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Dövlət

quruculuğu: peşəkarlıq, kreativlik və  demokratizm

Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013- 2003. Əsrə bərabər  illər. İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası. Gənclər siyasəti və idman: müasir düşüncəli sağlam nəsil Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
99      Azərbaycan 2013 – 2003. Əsrə bərabər illər. Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər-beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi. Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
Azərbaycan 2013- 2003.  Əsrə bərabər illər. Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması. Bakı,  Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərbaycan
 Naxçıvan  Muxtar Respublikası 1969 – 1999 Naxçıvan, 1999 Siyasət Azərbaycan
Xalqa bağışlanan ömür. VI kitab Bakı, Şəms,  2004 Siyasət Azərbaycan
Müstəqil Azərbaycan  – 20 Bakı, 2011 İqtisadiyyat Azərbaycan
Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında. Naxçıvan, Əcəmi, 2001 Siyasət Azərbaycan
Naxçıvan xanlığı Naxçıvan,  Əcəmi, 2009 Tarix Azərb
NMR – nın tarixi, siyasi, iqtisadi bələdçi kitabı Naxçıvan: NDU – nun Qeyrət nəşriyyatı,  1998 Tarix Azərb
 Xoşməramlı səfir Bakı, Şəms nəşriyyatı, 2 005 Siyasət Azərb
Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider.

 III kitab

Bakı, Şəms nəşriyyatı, 2004 Siyasət Azərb
Azərbaycanı yeni qələbələrə aparan lider. II kitab Bakı, Şəms nəşriyyatı,  2004 Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013-2003.  Əsrə bərabər illər.  Hümanitar siyasət: qəbul edilən  qərarla-rın gələcəyə yönümlülüyü Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013-2003.   Əsrə bərabər illər.  İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi Bakı, Şərq –Qərb, 2013 Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013-2003.   Əsrə bərabər illər.   Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq,   kreativlik və  demokratizm Bakı,  Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013-2003.   Əsrə bərabər illər.   Ordu  quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti Bakı,  Şərq-Qərb,

2013

Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013- 2003.  Əsrə bərabər illər. İnsan  amili:  sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası.  Gənclər siyasəti və idman:  müasir düşüncəli sağlam nəsil Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013 – 2003. Əsrə bərabər illər.Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər- beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi Bakı, Şərq – Qərb,

2013

Siyasət Azərb
Azərbaycan 2013- 2003.  Əsrə bərabər illər.  Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması Bakı, Şərq – Qərb, 2013 Siyasət Azərb
Naxçıvan Muxtar Respublikası 1969 – 1999 Naxçıvan, 1999 Siyasət Azərb
Xalqa bağışlanan ömür. VI kitab Bakı,Şəms,  2004 Siyasət Azərb
Müstəqil Azərbaycan  – 20 Bakı, 2011 İqtisadiyyat Azərb
  Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında Naxçıvan,  Əcəmi, 2001 Siyasət Azərb
Abbasqulu Ağa Bakıxanov Qüdsi Hind əfsanəsi Bakı  Gənclik, 1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Abbasov M., Quliyeva G.və b Kimya. 7-ci sinif üçün metodik vəsait Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Abbasov N., Yusifoğlu İ. Bir ömrün sədası Naxçıvan, 2002 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Abbasov N., Yusifoğlu İ.Muəllif Kitabın adı Nəşriyyat və nəşr tarixi Bölmə Dil
Abbasova Sevinc  Azərbaycan Respublikasının ictimai- siyasi, sosi al- iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu.(1970- 2015-ci illər) Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Tarix Azərbaycan
Abbaszadə Hüseyn Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Abbaszadə Hüseyn  Dünyadan gör necə insanlar gedib…Xatirələr Bakı, Gənclik, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ağaoğlu Əhməd Bəy Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Axundov   Akif

 

Həm gülək, həm düşünək Bakı,  2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Axundov  Süleyman Sani Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Axundov Ə.

 

Naxçıvan MSSR- in mineral suları və onların müalicəvi əhəmiyyəti Bakı, Bilik, 1981 Tibb Azərbaycan
Axundov N., Əhmədov H. və b Texnologiya. 8- ci sinif üçün dərslik Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Axundov N., Əhmədov H. və b. Texnologiya. 4- cü sinif  üçün metodik vəsait

 

Bakı, Aspoliqraf , 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Axundzadə Mirzə Fətəli Bədii və ədəbi- tənqidi əsərləri Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Anar

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Apdayk Con

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arif   Hüseyn

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arif Şamo Qınamayın məni Bakı,  Gənclik, 1992 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arzulu Həmid Sevgi nağılı. Günahsız şikəstlər ( povestlər) Bakı, Gənclik, 1999 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arzulu Həmid Ürəyimin özü və sözü. (Şeirlər, poemalar) Naxçıvan, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arzulu Həmid Bu məhəbbətdir. (Hekayələr) Naxçıvan, Əcəmi, 2002 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Arzulu Həmid Günahsız şikəstlər Naxçıvan,  Əcəmi, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərb
Arzulu Həmid

 

Qaçaq Quşdan.  (Roman) Naxçıvan,  Əcəmi, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərb
Arzulu Həmid 600 Alman – Azərbaycan atalar sözləri və onların  tərcümə prinsipləri Bakı,  ADPU- nun mətbəəsi,  2004 Folklor Azərb
Asturias Miqel

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Aytmatov Ç.

 

Gün var əsrə bərabər. Roman və povestlər Bakı, Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Aytmatov Çingiz Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Aytmatov Çingiz Ağ gəmi. Dəniz kənarıyla qaçan alabaşlar.  Povestlər. Ön sözün müəllifi V. Rüstəmzadədir  Bakı, Yazıçı, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Azəri Sabir  Dalanda. Roman Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azəri Sabir

 

Dalanda. Roman Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azəroğlu   Balaş Seçilmiş əsərləri Bakı, Öndər, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Azimov Ayzek

 

Seçilmiş əsərləri

 

Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Babakhanova T., Issayeva R. and o.  Le français .- 4 Manuel methodique Bakı, Edition Kövsər, 2019 p.

 

Pedoqogika Azərbaycan
 Baxış E.

 

 Ölüsü ilə ərəbcə dirisi ilə rusca Bakı, Yazıçı, 1993 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Yarımçıq şəkil Bakı, Şirvannəşr, 2008

 

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bakıxanov Abasqulu ağa (Qüdsi) Seçilmiş əsərləri Bakı,  Avrasiya P ress,

2006

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
BakıxanovA Hind əfsanəsi Bakı, Gənclik, 1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Balaşov Q., Hacıyev N. Riyaziyyatdan məsələ və misallar .(Dərsvəsaiti)  Bakı, ADPU, 2009 Riyaziyyat Azərbaycan
Balzak  Onore de

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bayram  Tofiq

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Lider, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bekket  Samuel

 

 Seçilmiş əsərləri Bakı, Qafqaz, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bellou Sol

 

Hersoq Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bəhmənli Vaqif İlin beşinci fəsli –Kamran. Sənədli roman Bakı,  Renessans, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bərdəi  Şeyx İbrahim Gülşəni Divan Bakı,  Avrasiya Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bəydəmirli Rəşad Ümid qapısı. Povest-  dialoq. Ürəkləri oxuyan  Məlahət xanıma-101 sual Bakı, Azərbaycan, 1993 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Billuri  Həkimə

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq – Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Blok Aleksandr Tale gəmisi. Şeirlər və poemalar Bakı, Yazıçı, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Borxes Xorxe Luis Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Borodin  Sergey İldırım Bəyazid. Roman Bakı, Azərnəşr, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Brext Bertold

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb,  2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bulqakov Mixail Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bunin İvan

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Bürhanəddin Qazi Divan Bakı,  Öndər, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı  C.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. I cild Bakı, Şərq-Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C Tərcümələri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C Seçilmiş əsərləri Bakı, Çaşıoğlu,  2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. II cild Bakı, Şərq-Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild  Bakı, Şərq-Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild  Bakı, Şərq-Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C. Pyeslər. (“Almaz”,”1905- ci ildə”) Bakı , 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. III cild Bakı, Yazıçı, 1984

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarlı C.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. I cild. Bakı, Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cabbarzadə Z.

 

Seçilmiş əsərləri  Bakı, AVRASİYA  PRESS, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Camalov Kamal

 

Pedaqoji – psixoloji fikrin inkişafı sələflərdən  xələflərə .(VIIəsr- XX əsrin əvvəlləri) Dərs vəsaiti Bakı,  ADPU, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Cavad  Ə Sən olasan gülüstan

Seçilmiş əsərləri

 Bakı, Təhsil , 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavad Əhməd

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid  H.

 

Dram əsərləri Bakı,”Təhsil”,2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid  H. Əsərləri. Beş cilddə. I cild Bakı, Lider nəşriyyat,

2005

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid  H. Əsərləri. Beş cilddə. III cild Bakı, Lıder nəşriyyat, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid  Hüseyn

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə. II cild  Bakı, Lider nəşriyyat,

2005

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid H.

 

Əsərləri. Beş cilddə. IV cild Bakı, Lider nəşriyyat, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid H.

 

Əsərləri. Beş cilddə. V cild Bakı ,Lider nəşriyyat,  2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid H.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. I cild. Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cavid H.

 

Əsərləri. Dörd cilddə. II cild. Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərli M., Hacıbəyli C., Hacıyev A. Nurlu ömürlər. Publisistik qeydlər Bakı, Çaşıoğlu, 2000 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərov Məmməd Cəfər İnsanlar və talelər Naxçıvan, Əcəmi, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərzadə Ə.

 

Eldən-elə Bakı,  Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərzadə Ə. Seçilmiş əsərləri Bakı,  Azərnəşr, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərzadə Ə.  Eldən – elə. Roman Bakı, Gənclik, 1992 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərzadə Ə. Sabir Bakı,  Azərnəşr, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəfərzadə K., Məmmədova M. Təsviri incəsənət.8- ci sinif üçün dərslik Bakı,  Şərq – Qərb, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Cəlal  Mir Yaşıdlar. Roman və hekayələr Bakı, Azərnəşr, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəlal  Mir Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. I cild Bakı, Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəlal Mir

 

Ləyaqət. (hekayələr və povest) Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəlil Musa

 

Moabit dəftəri Bakı, Yazıçı, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Cəlilova Y., Cəfərova K.

 

Təsviri incəsənət. 4-cü sinif üçün metodik  vəsait Bakı, Şərq – Qərb, 2019

 

 

Pedoqogika Azərbaycan
Covanyoli R.

 

Spartak Roman Bakı, Maarif, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Çakovski A. Mühasirə. III və IV kitab Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Çəmənzəminli  Y.V. Əsərləri. Üç cilddə. II cild Bakı,  AVRASİYA PRESS, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Çəmənzəminli  Y.V. Əsərləri. Üç cilddə. III cild Bakı,  AVRASİYA PRESS, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Çəmənzəminli  Yusif Vəzir Əsərləri. Üç cilddə. I cild. Hekayələr Bakı,  AzSSREA nəşriyyatı, 1966 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Çəmənzəminli Y.V. Əsərləri. Üç cilddə. I cild Bakı,  AVRASİYA PRESS,  2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dante A.

 

İlahi komediya Bakı,  Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Defo D., Rodari C. Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası Bakı,  Gənclik, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dikkens Çarliz Oliver Tvist  Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Divanbəyoğlu  Abdulla bəy Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dostayevski F.M.  Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. III cild, Şeytanlar Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dostoyevski F.M Alçaldılmış və təhqiredilmiş insanlar. Roman Bakı, Gənclik, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dostoyevski F.M  İdiot. Roman Bakı, Yazıçı, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Drayzer Teodor  Kerri bacı Bakı, Avrasiya Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünyamalıyev  Dilsuz

 

Hikmət  çələngi Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2012

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Dünyamalıyev  Dilsuz Qağayı nəğməsi Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ebonoidze A. İki ay kənddə və ya imeretiyasayağı evlənmə Bakı,  Gənclik, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
   Elçin

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Avrasiya  Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Elfrida Yelinek  Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eliot Tomas Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eminov Z.,Səmədov Q. və b Coğrafiya.8- ci sinif üçün dərslik Bakı,  Çaşıoğlu Eİ MMC, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

Ərtoğrul Cavid, yaxud, bir ailənin dramı Naxçıvan, Məktəb , 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Eyvazlı  H.

 

Ömrün payız duyğuları Naxçıvan, Məktəb , 2013

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H. Türkmənçay qətli Naxcıvan ,Məktəb ,2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

 Bu köç hara gedir  Naxçıvan, Məktəb, 2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

 Araz sahilində doğan günəş. (Tarixi dram) Naxçıvan, Məktəb, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

Ömür yarpaqları Naxçıvan, Məktəb ,2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

Türkmənçay. (Poema) Naxçıvan ,Məktəb ,2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı  H.

 

Nədir bu sevgini yaşadan belə Naxçıvan, Məktəb ,2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı H.C.

 

Həqiqətin divanı Naxçıvan, Məktəb, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazlı Həsənəli Əsərləri. IV cild Naxcıvan, Məktəb, 2019 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Eyvazov  H.

 

Qurtuluşa gedən yol Naxçıvan, Məktəb ,2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əbülhəsən Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Bakı,  Azərnəşr, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əbülhəsən Ə. Sədaqət. Roman. Bakı, Yazıçı, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev İ.

 

 Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild Bakı, Avrasiya  Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild Bakı, Avrasiya  Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev İ.

 

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild Bakı, Avrasiya Press ,2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev İ. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. IV cild Bakı,  Azərnəşr, 1973 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev Rəşid bəy Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əfəndiyev S.M. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild

 

Bakı, Azərnəşr, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədbəyli X., Əliyeva N. və b Biologiya . 6- cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Bakı, 2019 Pədoqogika Azərbaycan
Əhmədli  S.

 

Seçilmiş əsərləri. Başdaşı Əhvalati. III cild Bakı, SkyG, 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli  S. Seçilmiş əsərləri. Hekayələr. II cild Bakı, SkyG, 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli  S.

 

Seçilmiş əsərləri. I cild Bakı, SkyG,  2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli S Seçilmiş əsərləri. Elmi monoqrafiyalar  VII cild  Bakı, SkyG, 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli S.

 

Seçilmiş əsərləri. Elmi monoqrafiyalar. VI cild Bakı, SkyG, 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli S. Seçilmiş əsərləri. Hekayələr. V cild Bakı , SkyG , 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədli S.

 

Seçilmiş əsərləri. Hekayələr. IV cild Bakı, SkyG , 2016 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədov S.

 

Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü. Romanlar  Bakı, Yazıçı , 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əhmədova  Ə.

 

O günlərə baxıram. Povestlər və hekayələr Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ələkbərzadə Ç.

 

  Vulkan Bakı, Yazıçı, 1983 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ələkbərzadə Ç.

 

Qumarbaz Bakı, Azərnəşr, 1993 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əli Akif

 

 Mirzə  Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığı Bakı, Təhsil, 2012 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
Əlibəyli Ənvər

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əliyev  Həbib

 

Krım gündəliyi. (publisistika) Bakı, Gənclik, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əliyev Ə.

 

Bir əzablı ömür yaşadıq Bakı, Yazıçı, 1994 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əliyev İ.

 

İnkişaf -məqsədimizdir. 93 –cü kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
 Əliyev İ.

 

İnkişaf -məqsədimizdir. 94 –cü kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
Əliyev İ.

 

İnkişaf -məqsədimizdir. 95 –ci kitab  Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyəsət Azərbaycan
Əliyev İ.

 

 Pedaqogikadan praktikum (M.T.Sidqinin “Nümuneyi – əxlaq”əsəri üzrə) Bakı, Nurlan, 2006

 

 

Pedoqogika Azərbaycan
Əliyev V.

 

Gəmiqaya Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005 Tarix Azərbaycan
Əliyev V.

 

Gəmiqaya Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları,  2005 Tarix Azərb
Əliyeva  Afaq

 

Botanikanın tədrisində Solanaceae Juss  . Badımcan çiçəklilər fəsiləsinin öyrədilməsi məsələləri .(Metodik vəsait) Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Əliyeva  Afaq

 

Azərbaycanın yalnız Naxçıvan florasında yayılan  bitkilərinin taksonomik tərkibi Naxçıvan, 2019 Biologiya Azərbaycan
Əliyeva  Hafizə

 

Naxçıvan necə döyüşdü, müdafiə olundu Bakı, Şirvannəşr, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əliyeva Qızıllı

 

Orta məktəbinüzvi kimya kursunda oksidləşmə-

Reduksiya reaksiyaları tədrisinin metodiki əsasları

Naxçıvan, Məktəb, 2019 Kimya Azərbaycan
Əliyeva S. Görən bağışlanarmı.(şerlər) Naxçıvan, Məktəb, 2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əmani Məhəmməd Əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əmrahov Ə. Yaxşıların dünyası Bakı,  Gənclik, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əroğlu   Əlisahib Tiqana. (hekayələr) Bakı, Ekologiya, 2002 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ərtoğrul Cavid  Taleyi və sənəti Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Ərtoğrul Cavid-100 Natamam ömrün 100 illik  təntənəsi Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Azərbaycan
 Əsgərli  Ə.

 

 Məhəbbət Bakı, Şitvannəşr, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərli  Ə.

 

Həsrət Bakı,  Şirvannəşr, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərli  Ə.

 

 Mənim Naxçıvanım Bakı, Şirvannəşr, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərli  Əbülfəz Nur Bakı, Şirvannəşr, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərli  Əbülfəz İşıq  oçerklər Bakı, Şirvannəşr, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərli  Əbülfəz Dərd Bakı,  Şirvannəşr, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Əsgərli Ə.  Ömür

 

Bakı, Nurlan, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərov H.

 

Mirzə Cəlilin satira desantları  Naxçıvanda  Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Əsgərzadə  L İçimdə  hönkürdü dözüm Bakı, Sabah, 2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərzadə  Lütviyyə Bir dilim ay işığı Bakı,  Nurlan, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərzadə  Lütviyyə Dünya  başdan- başa nağılmiş demə Bakı, Sabah, 2003 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Əsgərzadə L.

 

 Hüseyn Cavid və Şərq Naxçıvan, Əcəmi, 2005 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
Əzimli Ə. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası. (elmi- metodik vəsait). Naxçıvan, Əcəmi, 2005 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
Əzimzadə Yusif

 

Həmişə borcluyuq. Bədii- sənədli nəsr,  publisistika Bakı, Yazıçı, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Fadayev Aleksandr 14    Gənc qvardiya. Roman.  Dünya  Ədəbiyyatı  Kitabxanası. 90-cı cild Bakı, Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Fədai

 

Əsərləri Bakı,  Şərq –Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Fərəməzoğlu   İlyas Dərdim Araz boydadı Bakı, Şirvannəşr, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Fərəməzoğu İ.

 

Səni xəyallarda axtaracağam Naxçıvan, Əcəmi , 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Firdovsi   Ə Şahnamə Bakı, Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Flober Qustav  Madam Bavari Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Folkner Uilyam

 

 Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Frens Skot Fitscerald Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
G.Şirəliyeva Asim Yadigarın yaradıcılıq yolu Naxçıvan, Əcəmi,  2020 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
 Gete Yohan Volfqanq Seçilmiş əsərləri  Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi  N. Leyli və Məcnun Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi  N.

 

İskəndərnamə Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi  N.  Azərbaycan  klassik  ədəbiyyatı  kitabxanası. IV cild Bakı,  Elm, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi Məhsəti Rübaidən rübaiyə. Seçmə tərcümələr Bakı,  Elm və təhsil, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi N. Yeddi gözəl Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gəncəvi N. Xosrov və Şirin Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gözəlov C. Bibim , qaqaşım , ququş və xortdan Bakı,  Azərnəşr, 1971 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Gözəlov C. Yol ayrıcında söhbət Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Guliyeva G., Rustamova K. Students book english. 8 Bakı, Kövsər, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Gülgün  Mədinə

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Güntəkin R.N Dodaqdan qəlbə . Damğa  Bakı, Azərnəşr, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hacıbəyov  Ü.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hacılar Valeh

 

Azərbaycan- gürcü folklor əlaqıləri Tbilisi, Universal nəşriyyatı, 2007 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Hacıyev İsmayıl Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və  günümüzdə Naxçıvan,  Əcəmi, 2013 Siyasət Azərbaycan
   
Hacıyev N.  Köçündən ayrılan durna. Povestlər Bakı,  Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hacıyev T.,Bektaşi S. və b. Azərbaycan dili. 8- ci sinif üçün dərslik Bakı, 2019, Şərq – Qərb Pedoqogika Azərbaycan
Hacıyeva Gülşən  Biologiyanın tədrisi metodikası. (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)  Bakı, 2018 Pedoqogika Azərbaycan
Haqverdiyev Ə  Seçilmiş əsərləri Bakı, Maarif, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Heminquey  Ernest  Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Henrix Heyne  Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Heyran xanım Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həbib Elman

 

Mənəmliyin süqutu Bakı,  Şırvannəşr, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həbibi

 

Şeirlər Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həqiqi Cahanşah Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həsənli Tural İgid ölər igidlik ölməz Naxçıvan,  Əcəmi, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həsənli Tural

 

İki sıfır bir dörd (004) Naxçıvan, Əcəmi,  2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həsənli Tural

 

Mən həyata gecikmişəm…(roman) Naxçıvan, Əcəmi, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həsənov A.M.

 

Məktəbəqədər pedaqogika Bakı, Nasir nəşriyyatı, 2000 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Həsənzadə Nəriman Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hikmət Nazim

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq-Qərb ,2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Homer

 

İliada Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Homer  İliada Bakı, Azərnəşr, 1978 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Höte İ.V.

 

 Faust Bakı, Yazıçı, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Huseynov İ. Kollu koxa. Povest və hekayələr Bakı,  Gənclik, 1969 Bəddii ədəbiyyat Azərbaycan
Hüqo V. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild (“Səfillər”,V hissə; “Paris Notr-Dam kilsəsi)” Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hüqo Viktor

 

Paris Notr-Dam kilsəsi Bakı, Şərq-Qərb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hüseunoğlu  G.

 

Yana – yana. Hekayələr, povestlər, mənsur şeirlər,  ssenarilər  Bakı, Yazıçı, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Hüseynoğlu G. İnsanlar və dalğalar. Hekayələr, povestlər,  ssenarilər Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Hüseynov  Ç. Fətəli fəthi. Roman Bakı, Yazıçı, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Hüseynov  F., Bağırov  S.və b.

 

 Fiziki tərbiyə. 6-cı sinif üçün metodik vəsait  Bakı, XXI YNE, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Hüseynov Ç.

 

Adalar Bakı, Gənclik, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xan  M.

 

 Tənha canavar. (dedektiv roman) Bakı,

Hədəf  nəşrləri, 2010

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xanəliyev S., Hacıyev A. Dahilər yetirən müəllim Bakı, Şirvannəşr,2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəlil Rza

 

Davam edir 37 Bakı, Gənclik, 1992 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəlilov Taleh

 

Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət   Tərbiyəsi haqqında fikirləri.  Dərs vəsaiti Naxçıvan, Məktəb ,2019 Pedaqogika Azərbaycan
Xəncərlioğlu O.  Qaranlıq dünya. Povestlər Bakı,  Azərnəşr, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xətayi Şah İsmayıl Əsərləri Bakı,  Şərq –Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəyyam Ömər Rübailər Bakı,  Lider nəşriyyat, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəzri  Nəbi

 

O uzaq grcə. Povest Bakı,  Yazıçı, 1990 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəzri N.  Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı  Lider  nəşriyyatı, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəzri N.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Lider , 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xəzri Nəbi Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı,  Gənclik, 1973 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Xuduyev  Nizami Heydər Əliyev və Azərbaycan dili Bakı,  Təhsil, 1997 Dilçilik Azərbaycan
   
 İ. Əliyev  İnkişaf – məqsədimizdir. 90- cı kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
 İ. Əliyev İnkişaf -məqsədimizdir. 91- ci kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
 İ. Əliyev İnkişaf-məqsədimizdir. 92- ci kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
İ.Əliyev

 

İnkişaf – məqsədimizdir. 93- cü kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyaset Azərbaycan
 İ.Əliyev İnkişaf-məqsədimizdir. 94- cü kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyaset Azərbaycan
İ.Əliyev

 

İnkişaf – məqsədimizdir. 95- ci kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
 İ.Əliyev İnkişaf – məqsədimizdir. 96- cı kitab Bakı, Azərnəşr , 2019 Siyasət Azərbaycan
 İ.Əliyev

 

İnkişaf – məqsədimizdir. 97- ci kitab Bakı, Azərnəşr, 2019 Siyasət Azərbaycan
İ.Əliyev

 

 İnkişaf – məqsədimizdir. 98- ci kitab 98- ci kitab Azərnəşr, 2020 Siyasət Azərbaycan
İ.Rüstəmov, A.Novruzov Pedaqoji fakultənin ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasının tələbələri üçün pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair . Metodik vəsait Naxçıvan, Məktəb, 2020 Pedoqogika Azərbaycan
İbrahim Safi Albom- kataloq Naxçıvan, Əcəmi, 2020 Pedoqogika Azərbaycan
İbrahimbəyov  Maqsud Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı,

Avrasiya  Press, 2007

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ibrahimbəyov R. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Avrasiya  Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ibrahimbəyov R. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II   cild Bakı, Avrasiya Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimbəyovov M. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı,  Avrasiya Press  2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimli  Gülsadə Şair olmaq istəyirəm. Şeirlər Naxçıvan , 2002 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov H.

 

 Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild Bakı NAKSUANA ,2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 İbrahimov H.

 

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild Bakı,

NAKSUANA ,2007

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov H.

 

Seçilmiş əsərləri . Üç cilddə . I cild Bakı, NAKSUANA ,2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov H.

 

Əsrin onda biri Bakı, Avrasiya  Press ,2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov H.

 

Səhv edəndə. Hekayələr və povestlər Bakı, Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov M Pərvanə Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov M.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Şərq- Qərb,

2005

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov M.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild  Bakı, Şərq- Qərb,

2005

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov Mirzə Pərvizin həyatı. Povestlər və hekayələr Bakı, Gənclik, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İbrahimov Mirzə Niyəsiz, necəsiz bir yazısan sən Bakı,  Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 İldırım  A. Seçilmiş əsərləri Bakı, Öndər nəşriyyatn , 2004, Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İlkin Q.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı,  Azərnəşr, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İlkin Q.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı,  Azərnəşr, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İlkin Qılman Seçilmiş əsərləri. İki cildə. II cild Bakı,

Avrasiya  Press, 2006

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İlkin Qılman Seçilmiş əsərləri. İki cildə. I cild Bakı,   Avrasiya  Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İmanlı Akif

 

Onomastika məsələləri (Şərur və iğdır oykonimləri üzrə ) Naxçıvan,  Məktəb, 2011 Dilçilik Azərbaycan
İmanlı Akif

 

Sintaksisdən başlanğıc kursda sintaktik təhlil Naxçıvan, Məktəb, 2003 Dilçilik Azərbaycan
İmanlı Akif

 

Şərur düzünün toponimləri (oykonimlər) Bakı,  Nurlan, 2008 Dilçilik Azərbaycan
İmanlı Akif

 

Naxçıvan çevrəsinin yaşayış yeri adları (Doğu- Bəyazit oykonimləri) Naxçıvan, Məktəb,

2016

Dilçilik Azərbaycan
İmanlı Akif Araz vadisinin oykonimləri Naxçıvan, Məktəb, 2013 Dilçilik Azərbaycan
İmanlı Akif Şərurun Arazboyu oykonimləri Naxçıvan, Əcəmi,

2006

Dilçilik Azərbaycan
İmanov S.

 

 Düşüncələrin harayi… Naxçıvan,  Qızıl dağ,

2009

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İsgəndərzadə  Mustafa Seçilmiş əsərləri Bakı, Avrasiya Press, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İsmailov  B., Babakhanova T. Le  français.- 8-ci sinif üçün dərslik Bakı, Çaşıoğlu, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
İsmayıl M., İbrahimov M.  El atası Bakı, Azərnəşr, 1994 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İsmayılov   R., Şirinov E Naxçıvan bir məktəbdir Bakı,  Nurlan,  2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 İsmayılov M. Ağ yapıncı. Roman Bakı,  Yazıçı, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İsmayılov Səməd

 

Keçmişim gələcəyimin müəllimidir. (xatirələr və məqalələr) Bakı, Şəms, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
İsmayılova S., Hüseynova  A. Riyaziyyat . 6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Şərq – Qərb Pedoqogika Azərbaycan
İvanov R.N.

 

 Kalbalı xan Naxçıvanski. Dövrü və irsi. Tarixi  oçerklər Bakı, Azərnəşr, 2012 Tarix Azərbaycan
     
Kafka Frans

 

Seçilmiş əsərləri  Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kamal Yaşar

 

İncə Məmməd. Roman Bakı, Maarif, 1989

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kastaneda Karlos Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kavabata Yasunari Seçilmiş əsərləri Bakı ,Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kaverin Venuatin Tanyanın gəncliyi. Roman Bakı, Gənclik, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kazımov Zahir

 

Riyaziyyatın ibtida kursunun nəzəri əsasları (Məsələ və misallar) Bakı, ADPU, 2013 Riyaziyyat Azərbaycan
Kenzaburo OE.  Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kəbirli  İ. Ürəyə düşən izlər. Şeirlər Bakı,  Azərnəşr, 1965 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kəmalə A.

 

Sən olmasaydın…Şeirlər və pyes Bakı, Azərnəşr, 1974 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kərəmov N. Qırx il səyahətdə Bakı,  Azərnəşr, 1977

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kərim  Əli

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kərim Əli

 

Qızıl qanad . Şeirlər və poemalar Bakı,  Azərnəşr, 1965 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kərim Əli

 

Qız və kəpənək Bakı,  Gənclik, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Kərim Əli Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı, Azərnəşr 1991

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kəsəmənli N.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı  Şərq-Qərb,

2004

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kiknadze A. V.

 

Kimdir qapını döyən?  İki kitabdan ibarət roman Bakı, Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kinq Stiven

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kiplinq Redyard Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kişvəri

 

Əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Koelyo  Paulo Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kojevnikov V.

 

 Qılınc və qalxan Bakı, Gənclik, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Konan Doyl Artur Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Korolenko V.Q.

 

Povest və hekayələr Bakı, Gənclik, 1977 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kortasar Xulio Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Köçərli Q. Günəş ömrü Bakı,  Gənclik, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Krılov İ.A., Qriboyedov A.S., Nekrasov N.A Seçilmiş əsərləri. Dünya Uşaq Ədəbiyyatı  Kitabxanası. 47-ci cild. II kitab. Bakı, Gənclik, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kristi Aqata

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kutze Con Maksvel Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kürçaylı  Ə.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb,

2004

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kürçaylı Ə.

 

Dünya ovcumdadır Bakı,  Gənclik, 1976 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Kürçaylı Əliağa Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Q.Əliyeva

 

Orta məktəbin üzvi kimya kursunda oksidləşmə  reduksiyaları tədrisinin metodiki əsasları. Metodiki dərs vəsaiti Naxçıvan, Məktəb, 2019 Kimya Azərbaycan
Qabil

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qabil

 

Mehparə Bakı, Gənclik, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımov  A.

 

Sən olmasan. (şeirlər) Naxçıvan ,Məktəb,  2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımov Elmar  Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının  ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası Bakı, Təhsil, 2011 Coqrafiya Azərbaycan
Qasımova E.  Zəriflik. Şeirlər və poema Bakı, Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımzadə B. Şirin sözlər. (şeirlər, poema və tərcümələr) Bakı, Azərnəşr, 1966 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımzadə Q.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, AVRASİYA  PRESS , 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımzadə Q.

 

Dağlar buraxmır məni Bakı, Yazıçı, 1978 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qasımzadə Qasım Seçilmiş əsərləri Bakı,  Avrasiya Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qəhrəmanova N.,Kərimov M. Riyaziyyat. 8-ci sinif üçün dərslik Bakı, Radius MMC, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Qəmküsar Ə.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qəmli Səadət Vicdanın səsi. (Roman) Naxçıvan, Məktəb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
     
Qənizadə Sultanməcid Seçilmiş əsərləri Bakı,  Avrasiya Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qərib Qafar

 

Qədim – yeni Naxçıvanım. (Naxçıvan Muxtar  Respublikasının 90 illiyinə ithaf olunur). Naxçıvan,  Əcəmi, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qısakürək Nəcib Fazil Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb ,2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qoca Fikrət

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qoldinq Uilyam Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Qordimer Nadin Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qorki M.

 

Mənim universitetlərim Bakı, Qızıl Şərq, 1952 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qorki M. Gərəksiz adamın həyatı. Xoş güzəran Bakı,  Gənclik, 1978 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qorki M. Gənclər haqqında Bakı,  Gənclik, 1979 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qorki M. Hekayələr. Bədii publisistika Bakı, Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qorki Maksim Uşaqlıq. Roman Bakı, Gənclik, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qrass Günter

 

Mənim yüzilliyim Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qrindvud C. Balaca səfil Bakı, Gənclik, 1969 Uşaq ədəbiyyatı Azərbaycan
Qurbani Əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qurbanov Q.H., Mahmudov N.M. OBASİC dilində proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti

 

Bakı,  Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2005 İnformatika Azərbaycan
Qurbanov Təşli Sarı gül. Hekayələr vəpovestlər Bakı, Yazıçı, 1983 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Qutqaşınlı İsmayıl bəy Əsərləri Bakı, Lider, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
L.Məmmədova Azərbaycan xalçaçılıq sənəti Naxçıvan, Əcəmi, 2019 İncəsənət Azərbaycan
Lagerkvist Per Seçilmiş əsərləri Bakı, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Lem Stanislav Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Lermantov M.Y. Şeirlər, poemalar, Mənzum dramlar, romanlar.

Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası. 33-cü cild.

Bakı, Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Lixanov Albert Povestlər Bakı, Gənclik, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mahmudov H., Atakişiyev Z. Asiyanın ürəyi. (Əfqanıstan təəssüratları) Bakı, Gənclik, 1990 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mahmudov Müdafiə

 

Boloniya prosesi: problemlər,perspektivlər, reallıqlar.Yenidən işlənilmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşri Bakı,   Elm və Təhsil,  2010 Pedaqogika Azərb
Mahmudzadə R .,Sadiqov İ.

 

Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik Bakı, Yaznəşr, 2016 İnformatika Azərbaycan
Mahmudzadə R.,

Sadiqov İ. və b.

İnformatika. 8- ci sinif üçün dərslik  Bakı, Şərq – Qərb Pedoqogika Azərbaycan
Mahmudzadə R., Sadiqov İ.və b. İnformatika.  6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Bakı, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Mahmudzadə R.,Sadiqov İ. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik Bakı, Yaznəşr, 2017 İnformatika Azərbaycan
Mahmudzadə R.,Sadiqov İ.

 

Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik Bakı, Yaznəşr, 2015 İnformatika Azərbaycan
Mahmudzadə R.,Sadiqov İ. Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik Bakı, Yaznəşr, 2016 Pedaqogika Azərbaycan
Makulu Pənahi Heydər Əmoğlu. Roman Bakı, Yazıçı, 1984

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Maqsudoğlu  Baba  Qalacaqdır dünyada… Bakı , 2001 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Maqsudov  E.

 

Ürək bir dünyadır Naxçıva, Əcəmi, 2001 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Mann Haynrix

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Mann Tomas

 

 Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Marağalı Əhvədi Cami- cəm Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Marağayı Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi Bakı,  Avrasiya, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Markov G.M  Sibir. İki kitabdan ibaret roman Bakı,  Yazıçı,  1978 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mazanova Səadət  İnformatika və İTM .(dərs vəsaiti) Bakı, Müəllim, 2017 İnformatika Azərbaycan
Mehdiyev  Q.

 

  Səndən sonra. (povestlər və hekayələr) Bakı,  Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mehdiyev H.

 

Dünyamı qaytar mənə Bakı, Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mehdiyev Şəfaət Ərk qalası. (ədəbi əsərlər toplusu) Bakı, Elm və təhsil, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mehdiyeva  Şəhla Nizami yaradıcılığında qadın şəxsiyyəti konsepsiyası .(Monoqrafiya) Naxçıvan, Əcəmi, 2019 Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
Mehmet Dursun Erdem Dede  Korkut hekayeleri Ankara, Pruva, 2019 Folklor Azərbaycan
Melvil Herman

 

Mobi- DİK,yaxud Ağ balina Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azerbaycan
Merime Prosper Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Meterlink Moris

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məhəmməd Şəhriyar Bakı, Şərq- Qərb,  2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məhəmməd Füzuli  Leyli və Məcnun Bakı, Gənclik, 1993 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məhərrəmov H. Getsin  gəlməsin… Bakı, Azərnəşr, 1992 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məhfuz  Nəcib

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məlikzadə  İsi Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri Avrasiya  Press,  2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Yazıçı,

1985

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədquluzadə C. Xatiratım Bakı, Gənclik, 1971 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədquluzadə C. Klassik irsimizdən .Hekayələr Bakı, Gənclik, 1974 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov Cəlal Gəlirəm Sagül Bakı, Gənclik, 1974 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov Ə.

 

Müasirlərim . Oçerklər Bakı, Gənclik, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov F. Hədiyyə Bakı, Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov V. Qeyrət qalası Bakı  Yurd, 1999 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov V.

 

Sədərək şəhidləri Bakı, Şirvannəşr, 1998 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədov Z.

 

Danışan güzgünün sirri Bakı, İşıq, 1985

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədova  A.

 

Azərbaycan tarixi. 6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Təhsil Nəşriyyat Poliqrafiya, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Məmmədova A. Ümumi tarix . 6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Məmmədova G.

 

Kalbalı xan (tarixi roman) Bakı, Nurlan,  2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədova G.

 

Qərənfillər ağlamır Naxçıvan,  Əcəmi, 2001 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədova G.

 

Bahardan bir çıçək  Naxçıvan,  Qızıl dağ,

2011

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədova N.  İlğım Bakı, Gənclik, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Məmmədova N.,

Mahmudova K. və b.

 Həyat bilgisi. 8-ci sinif üçün dərslik Bakı, Şərq – Qərb, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Məmmədova N., Mahmudova K. Həyat bilgisi. 6-cı sinif üçün metodik vəsait

 

Bakı, Şərq – Qərb , 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Məmmədova N.,Həsənova B. və b Biologiya.8- ci sinif üçün dərslik Bakı, Şərq- Qərb, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Məsihi

 

Vərqa və Gülşa Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Milton Con Seçilmiş əsərləri Bakı , Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mir Cəlal

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mir Cəlal Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Romanlar Bakı, Azərnəşr, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Miriyev S. Maşın hissələrinə aid məsələlər.Texnikum tələbələri üçün dərs vəsaiti Bakı, ADTPƏ nəşriyyatı, 1963 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mirzəyev O.

 

Adlarımız Bakı, Azərnəşr, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Moem Somerset Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mopassan Gi de

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mopassan Gi de

 

Hekayələr və novellalar Bakı, Şərq-Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat  Azərbaycan
 Mopassan Gi De Roman,novellalar Bakı, Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Mopassan Gi De Roman .Novellalar Bakı,  Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Moriak Fransua Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Morrison  Toni Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb,

2010

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Morua  Andre

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Möcüz Mirzə Əli Əsərləri Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Muxtaroğlu  Ə Şahbuzlu şəhidlər. Süleyman Rzazadə Bakı, Şirvannəşr, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Muxtaroğlu Ə.

 

Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrinin  leksikası. Bakı,  Elm və təhsil, 2013 Dilçilik Azərbaycan
 Muradov Vidadi Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi Bakı,  Elm, 2015 İncəsənət Azərbaycan
Murquzov M., Abdurazaqov R. və b. Fizika. 8-ci sinif üçün dərslik Bakı,  Şərq-Qərb, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Murquzov M., Abdurazaqov R. və b. Fizika .6- cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Bakı, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Musabəyov İbrahimbəy Neft milyonlar səltənətində Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Musayev M.

 

Babam haqqında bildiklərim Gəncə, Gəncə Poliqrafiya ASC, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mustafaqızı G., Əhmədli S. Hər kim yüz il unutmasa… Bakı, Elm, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mustafayev  Əmir Qara zolaq. Roman Bakı,  Gənclik, 1981

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mustafayev  İ.

 

Bulaq kimi. O. Sarıvəllinin poeziyası haqqında düşüncələr Bakı, Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Mustafin Rafael

 

 Qəhrəman şairin izi ilə. Kitab-axtarış Bakı, Gənclik, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Müznib Ə.

 

Ürək yanğısı Bakı, Nurlan, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Natəvan Xurşudbanu Əsərləri Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Natəvan Xurşudbanu 33 qəzəl Bakı, Gənclik, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Natəvan Xurşudbanu Neçin gəlməz. Əsərləri Bakı, Təhsil, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Nehrəmli  Ə.

 

Sevgi yağışları  Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nehrəmli Ə Poeziya inciləri Naxçıvan, Qızıl dağ, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nemanzadə  Ö.

 

Seçilmiş əsərləri.. Bakı,  Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nesin Əziz

 

 Futbol kralı Bakı,  Gənclik, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəbati Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəcəfov  İsa, Axundova E Naşirin ölümü Bakı, Nağıl evi, 2001 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nərimanov N.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nərimanov N. Seçilmiş əsərləri Bakı,  Azərnəşr, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəsimi İmadəddin Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 2-ci cild Bakı,  Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəsimi İmadəddin Seçilmiş  əsərləri. İki cilddə. 1-ci cild Bakı, Şərq-Qərb,  2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəsimi İmadəddin Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəsimi İmadəddin Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəsirbəyli F.

 

Yadına düşəcəyəm Bakı,  Çaşıoğlu, 2003

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Nəvvab Mir Möhsün Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Novruzov Tərlan Orta əsrlər  Qərb ədəbiyyatı.  Ali məktəblər  üçün  dərslik Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, Ədəbiyyatşunasliq Azərbaycan
O. Henri

 

Seçilmiş əsərləri Baki, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadi M.S.

 

Qanlı illər Naxçıvan, Əcəmi, 2001 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadi M.S. Dumanlı  Təbriz . Roman. (I- IIhissə ) Bakı, Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadi M.S. Qanlı illər. 1905- 1906 –cı illərdə Qafqazda baş  verən erməni –müsəlman davasının tarix Bakı, Qarabağa xalq yardım komitəsi, 1991 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadi M.S. Gizli Bakı Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1961 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadi Salik

 

Gülşəni – Vəhdət. Divan Naxçıvan, Əcəmi, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Ordubadlı  D. Ləyaqət. Şeirlə Bakı,  Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Oruc M.

 

Leylək  körfəzi Bakı, Gənclik, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Oruel Corc Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Oseyeva V.A. Dinka. Roman Bakı, Gənclik, 1978 Uşaq ədəbiyyat Azərbaycan
Ostrovski N.

 

Polad necə bərkidi. Roman Bakı, Azərnəşr, 1965 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Özqəlb Şərqiyyə Ana həyatın mənası Bakı, NPM Təhsil, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Paşayev Qəzənfər Altı il Dəclə-Fərat sahillərində Bakı,  Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Paustovski K.G.,  Sobolev L.S. Seçilmiş hekayələr . Dünya Uşaq Ədəbiyyatı  Kitabxanası. 39-cu cild. Bakı, Gənclik, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Pinter Harold Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Platonov Andrey  Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Puşkin A.S. Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Puşkin A.S.

 

Şeirlər, poemalar, povestlər Bakı, Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rable Fransua Qarqantua və Pantaqruel Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rahim M.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Avrasiya,

2006

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Razi  Hüseyn Ömür keçdi… Bakı, Elm və təhsil, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Razi H.

 

Həmişəbahar. Şeirlər və poemalar Bakı, Azərnəşr, 1974 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Remark Erix Maria Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəcəbov O., Kazımov N. və b Musiqi. 8- ci sinif üçün dərslik Bakı, Aspoliqraf LTD, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Rəcəbov O., Kazımov N. və b. Musiqi. 6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Təhsil Nəş. Pol., 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Rəfibəyli N.

 

Məhəbbətim bölünmədi Bakı, Şərq- Qərb,

2013

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəfibəyli N. Şanlı nəsillərin yadigarıyam Bakı, “E.L.”NPŞ  MMC, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəfibəyli Nigar Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı,  Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild Bakı,  Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S. Məhtaban . Əfsanə və povestlər Bakı, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S.

 

Ana abidəsi. Roman Bakı, Azərnəşr, 1969 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S. Ata və oğul Bakı,  Azuşaqgəncnəşr, 1949 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhimov S.

 

Yaxşılıq Bakı,  Gənclik, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Rəhimov Süleyman Mehman. Roman Bakı,  Maarif, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhman S. Seçilmiş əsərləri . ki cilddə. II cild Bakı,  Avrasiya Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhman S. Seçilmiş əsərləri. IV cild Bakı, Azərnəşr, 1977 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəhmanzadə F. Nəğmə dolu könül Bakı, İşıq, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rəsulov Z. Kim bilir, neçədir kəndimin yaşı Bakı,  2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rollan Romen Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rustamova K., Guliyeva G. English. 8 Teachers Book Bakı,  Kövsər, 2019

 

Pedoqogika Azərbaycan
 Rustaveli Ş., Dəhləvi Ə.X. Pələng dərisi geymiş pəhləvan Bakı, Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rünoske Akutaqava Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rüstəm S. Bir az da məhəbbətdən. Şeirlər Bakı,  Azərnəşr, 1966

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Rüstəm S.

 

Seçilmiş əsərləri. Şeirlər və xatirələr. IV cild Bakı,  Azərnəşr, 1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rüstəm S. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər və poemalar. II cild. Bakı, Azərnəşr, 1969 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rüstəm S.

 

Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı,  Azərnəşr, 1969 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rüstəmov F. Pedaqogika tarixi (Xarici ölkələrdə təhsil və pedaqoji  fikir tarixi). Dərslik Bakı, Nurlan, 2006 Pedoqogika Azərbaycan
Rüstəmov F.

 

Yeni dövrün pedaqogika tarixi. (XVII əsrin II

yarısı –  XIX əsr). III kitab.

 Bakı, Nurlan, Pedoqogika Azərbaycan
Rüstəmova A., İsmayılov R. və b. Azərbaycan dili. 6-cı sinif üçün metodik vəsait

 

 Bakı,  Altun kitab, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Rza  Rəsul

 

Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. Bakı, Yazıçı, 1981 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rzayev Bayram

 

Vətənə Qurban. Şeirlər Naxçıvan,  Məktəb, 2007 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Rzayev Bayram Mən bu dünyanın nəyindən küsüm. (Nuh “dünya tufanı “na aid şeirlər) Naxçıvan,  ADPU,2007

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rzayev Bayram

 

 Yaşa, mənim dünyam, yaşa. Şeirlər Bakı,  ADPU nəşriyyatı, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Rzazadə S.

 

 Zamana şöhrətdir sənin qüdrətin Bakı, Təknur, 2018 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sabir  M.Ə. Hophopnamə. İki cilddə.  II cild Bakı, Şərq-Qərb,

2004

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sabir  M.Ə. Hophopnamə. İki cilddə. I cild Bakı, Şərq-Qərb,

2004

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sabir M.Ə Hophopnamə Bakı, Təhsil, 2012 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sabir M.Ə. Hophopnamə Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sadiqov A.

 

Dünyanın nəhəng filosofları Bakı, 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sadiqov A. Hekayələr və hekayətlər Bakı, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sadiqov F. Pedaqogika (dərs vəsaiti) Bakı, Adiloğlu, 2012 Pedoqogika Azərbaycan
Sadiqov F.

 

 Yaman olur ayrılıq Bakı, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sadiqov İ., İsayeva N.

 

 Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik. Bakı,  Yaznəşr, 2014

 

İnformatika Azərbaycan
Sadiqova S.A Abuzər Xələfov,  Biblioqrafil məlumat kitabı Bakı, Nağıl Evi, 2011 Kitabxana işi Azərbaycan
Sahir Həbib  Seçilmiş əsərləri  Lider,  2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Saqan Fransuaza Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Salamzadə Oktay  Qızıl torpaq. Roman Bakı,   Azərnəşr, 1963 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sarabski Hüseynqulu Köhnə Bakı Bakı,  Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sarabski Hüseynqulu Köhnə Bakı Bakı,  Yazıçı, 1982 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sarıvəlli O.

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq – Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sartr Jan- Pol Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sayılov Sahib

 

Sənin zərbəçi cəbhən Bakı,  Azərnəşr, 1965 Kənd təsərufatı Azərbaycan
Selincer Cerom

 

 Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb,

2009

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sent-  Ekzüperi Antuan De  Seçilmiş əsərləri Bakı, Qafqaz, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Servantes Migel de Lamançlı Don Kixot Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Seton-Tompson  Ernest Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sevuns Q. Tehran. II kitab. I hissə Bakı, Azərnəşr, 1963 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Seyfullayeva N., Aktoprak İ. və b. Coğrafiya. 6-cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Bakı, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Seyidli M.  Fikir buludları Naxçıvan,  Əcəmi, 2017

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Seyidzadə M.M. Seçilmiş əsərləri Bakı,  Avrasiya Press, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səfərli İ. Seçilmiş əsərləri Bak, Lider, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səfərli İ.

 

Göz həkimi Pyeslər Bakı, Yazıçı, 1980 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Səfərli İ.

 

 Torpağın ətri. Şeirlər

 

Bakı,  Gənclik, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhənd

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhhət Abbas Seçilmiş əsərləri Bakı, Lider, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhhət Abbas Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhlab Nifrətim, qəzəbim, həsrətim, sevgim Naxçıvan,  Əcəmi, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhlab

 

Qönçənin nağılı. (şeirlər və poema) Naxçıvan,  Qızıl Dağ, 2008 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səhlab

 

 Payız məğmələri Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Səmədoğlu Y. Qətl günü. Roman Bakı,  Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sidqi  M.T.

 

Əsərləri Bakı,  Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Simenon Jorj Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq-Qərb,  2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Simonov Konstantin Dirilər və ölülər. Üç kitabdan ibarət roman.  I kitab. Dirilər və ölülər. Tərc. Edən Y.Əzimzadə. Bakı, Yazıçı, 1985 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Simurğ Tağı Şahbazi Seçilmiş əsərləri Bakı,  Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sinkler Luis

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb ,2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Skot  Valter Ayvənhəu Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Soljenitsın  A.

 

 Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Stoun İrvinq

 

Yaşamaq yanğısı Bakı, İşıq, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Sultanov R.L., Bayramov S.S. və b. Quşlar. II cild. Əhliləşmiş quşların filogeniyası, biolo- giyası və təsnifatı Bakı, Nərgiz, 2002 Biologiya Azərbaycan
Süleymanoğlu  F. Kəhrizlərin pıçıltısı Bakı, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Süleymanov M. Eşitdiklərim ,gördüklərim, oxuduqlarım Bakı,

Azərnəşr, 1989

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Süleymanov M. Dağlar qoynunda  fırtına. Roman Bakı, Yazıçı, 1984 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Süleymanov M. Səs. Povestlər və roman Bakı,  Yazıçı, 1988

 

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Süleymanov M.

 

Yerin sirri. Roman Bakı,  Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Süleymanova  A., Bağırova T. Ədəbiyyat .6- cı sinif üçün metodik vəsait Bakı, Təhsil Nəşriyyat Poliqrafiya, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Svayq Ştefan Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb,  2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şabanov Mehman Heydər Əliyev və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi Naxçıvan, Əcəmi, 2015 Siyasət Azərb
Şaiq A.

 

Əsərləri. Beş cilddə. IV cild Bakı,  Azərnəş ,1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şamil Əli (Şamilov)

 

Axısqalı Xəstə  Hasan (şeirləri və şeirlərinin

Yaranması haqqında rəvayətlər)

Bakı, Elm və  təhsil, 2012 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Şeyxzadə M.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı, Azərnəşr, 1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şərif Ə. Keçmiş günlərdən. II kitab. Adamlar (sənədli xatirələr) Bakı, Yazıçı, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şərif Əziz Molla Nəsrəddin” necə yarandı Naxçıvan,  Əcəmi, 2009 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Şıxlı İ.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, Azərnəşr, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şıxlı İ.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild Bakı,  Azərnəşr, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Şiller Fridrix  Seçilmiş əsərlər Bakı, Şərq-Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şirvani  Xaqani

 

Seçilmiş əsərləri Bakı, Lider, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şirvani S.Ə.

 

Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 2-ci cild Bakı, Şərq-Qərb,  2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şirvani S.Ə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-ci cild Bakı, Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Şou Corc Bernard Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tahir Söhrab Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tahirli Ş.

 

Şikayətnamə Bakı,  Sabah, 1992 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Taqor Rabindranat Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb , 2011 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Talışoğlu A.

 

Ana məhəbbəti. Şeirlər Bakı,  Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Təbrizi Əssar

 

Mehr və Müştəri Bakı, Şərq- Qərb, 2006 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Təbrizi Qövsi

 

Seçilmiş əsərləri Bakı,  Lider, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Təbrizi Saib Seçilmiş əsərləri Bakı, Öndər, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Təhmasib  Məmmədhüseyn  Seçilmiş əsərləri.  2 cilddə. I cild Bakı, Mütərcim, 2010 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Təhmasib  Məmmədhüseyn Seçilmiş əsərləri.  2 cilddə. II cild Bakı, Kitab Aləmi  NPM, 2011 Ədəbiyyatşunaslıq Azərbaycan
Tolstoy  L.N.

 

Əsərləri . I cild. Bakı,  Azərnəşr, 1975 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Tolstoy A.

 

Əzablı yollarla.Trilogiya. III kitab Bakı, Azərnəşr, 1961 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tolstoy L.N.

 

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild Bakı, Şərq-  Qərb, 2009 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Tolstoy L.N.

 

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. (I cild, II cild.  Hərb və sülh.) Bakı, Şərq-Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tolstoy L.N.

 

Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild  (Hərb  və  sülh.  III cild, IV cild) Bakı, Şərq-   Qərb, 2010 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tolstoy L.N.

 

Seçilmiş əsərləri. Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası. 19-cu cild. Bakı,  Gənclik, 1986 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tolstoy L.N.

 

 Anna karenina. I kitab. I cild Bakı,  Azəruşaqgənc,

1950

Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Turgenev İ.S.,Leskov N.S. Roman , povest, hekayələr Bakı, Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tusi X.N.

 

Əxlaqi – nasiri. II nəşr. Bakı ,Elm, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Tven M., Sent-Ekzüperi A Tom  Soyyerin macəraları. İnsanların planeti Bakı, Yazıçı, 1989 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vaqif  M.P.

 

Əsərləri Bakı,  Şərq-Qərb, 2013 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vaqif Molla Pənah Əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Vaqif Musa Ömrün də yazı varmış. Povestlər və hekayələr Bakı,  Yazıçı, 1988 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
 Vasilyev  A. Əsrin   tərcümeyi- halı Bakı,  Gənclik, 1967 Siyasət Azərbaycan
Vejsallı F., Mammadova  İ. Deutsch .11 – metodik vəsait Bakı, Kövsər, 2019 Pedoqogika Azərbaycan
Verdizadə A.

 

Don tıkmişəm havadan Bakı, Kommunist , 1970 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Veysəlli F., Quliyev Z. Və b.

 

Deutsch lehrbuch. 8-ci sinif üçün dərslik Bakı, Kövsər, 2015 Pedoqogika Azərbaycan
 Vəfa Z.

 

Çinarım mənim Bakı,  Azərnəşr, 1967 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəliyev Əli

 

Samovar tüstülənir. Povestlər və hekayələr Bakı, Gənclik, 1971 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəliyev Əli

 

Qarabağda qalan izlər Bakı, Gənclik, 1977 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəliyev Əli Durna qatarı. Oçerklər Bakı,  Gənclik, 1972 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəliyev Süleyman Düyünlər. Hekayələr, povestylər və roman Bakı, Gənclik, 1978 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəliyev Süleyman Daşlı bulaq. (Ön söz- C. Əhmədov) Bakı, Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vəzirov Nəcəf Bəy Əsərləri Bakı, Şərq- Qərb, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vidadi

 

Əsərləri Bakı, Öndər, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vidadi  Molla Vəli, Vaqif  Molla  Pənah Əsərləri Bakı, Çaşıoğlu, 2004 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Vulf Tomas Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2015 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Yaqub Musa Bir sim üstə. (şeirlər və poemalar). Bakı, Yazıçı, 1983 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Yasinzadə  Ə. Yaşıl xiyaban Bakı,  Gənclik, 1985 Uşaq ədəbiyyatı Azərbaycan
Yusifoğlu Ə.

 

Düşmənimin düşməni

 

Bakı, Yazıçı, 1987 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Zakir   Qasım Bəy Seçilmiş əsərləri Bakı,  Avrasiya Press, 2005 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Zərur Mustafa

 

Yusif və Züleyxa Bakı, Şərq-Qərb,

2006

Bədii ədəbiyyat Azəbaycan
Zolya  Emil Seçilmiş əsərləri Bakı, Şərq-Qərb, 2014 Bədii ədəbiyyat Azərbaycan
Zülfiyyə İsmayıl Ədəbi – bədii dil və dilçilik araşdırmaları. I cild  Bakı,  Elm və təhsil,  2020 Dilçilik Azərbaycan
Мурадов В. Нахчыванские ковроткачи Москва, Бюд-жет, 2014 Tarix Rus
Пашаева  А., Алиева С. и др Русский язык. 7методическое посовие Баку,  Çaşıoğlu, 2019 Pedoqogika Rus
Пашаева  А., Алиева С. и др. Русский язык. 8 Учебник Баку,  Çaşıoğlu, 2019 Pedoqogika Rus

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir