Coğrafiya fənninə aid e-kitab, dərslik və dərs materiallarını səhifədən əldə edə bilərsiniz. Axatardığınız material virtual bazada yoxdursa kitabxana ilə əlaqəyə keçə bilər və ya elektron kataloqdan axtara bilərsiniz

 

Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti.

Arif Mehdiyev, Amin İsmayılov. Coğrafi informasiya sistemləri.

Azerbaycan respublikasi fiziki cografiya

Bəhruz Məlikov. Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, ərazisi və sərhədləri.

Bəhruz Məlikov. Əhali coğrafiyasının məqsəd və vəzifələri.

E.A.Məmmədova.Hidrogeoloji tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.

Feyruz Bağırov -Naxçıvanın təbii sərvətləti

Geodinamika.

H.Soltanova, S Məmmədov. Yaxın və orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası.

M.Əliyev,F.Həsənli.Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar.

M.S.Seyfullayeva. Coğrafiyanın tədrisi metodikası.

Nəsibə Əhməd qızı. Hidrometeoroloji lüğət.

R.H.Məmmədov, Tofiq Bəhərçi,Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası.

R.M.Quliyev. Yeralti sualrin dinamikasi.

Sahibə Budaqova. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası.

Tapdıq Həsənov Əbdürrəhim Hacizadə – Coğrafiya tarixi

Səfərəli Babayev. Nax. MR-nin coğrafiyası.

Yerin qruluşu. Yerquruluşunun elmi əsasları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir